Έρευνα

Κλινική

 • Συνδυασμένες θεραπείες για ωχρά και αμφιβληστροειδή
 • Υαλοειδεκτομή χωρίς ενέσεις και ράμματα
 • Φωτοδυναμική θεραπεία βασισμένη εξ’ ολοκλήρου σε OCT
 • Υαλοειδοαμφιβληστροειδική έλξη στη κεντρική ορώδη αμφιβληστροειδοπάθεια
 • En face OCT macular scan. Vitreoretinal Interface Signal Topography (VISIT) and the saltmarshes sign
 • Ινωδογόνο και αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Βασική Έρευνα

 • Έρευνα στη παθογένεια Ηλικιακής Εκφύλισης Ωχράς (ΗΕΩ)
 • Παθολογία εκφυλιστικών βλαβών της ωχράς

Εξειδίκευση

Ι.Π. Θεοχάρης

Κύριοι τομείς ειδίκευσης

 • Ιατρική και Επεμβατική θεραπεία παθήσεων ωχράς
 • Ιατρική και Επεμβατική θεραπεία παθήσεων αμφιβληστροειδούς
 • Ιατρική απεικόνιση
 • Διαθλαστική Χειρουργική Φακού και Καταρράκτης

Δρ. Α. Αλεξανδρίδου

Κύριοι τομείς ειδίκευσης

 • Θεραπεία παθήσεων Διαθλαστικής (Γλαύκωμα, Ξηροφθαλμία, Καταρράκτης)
 • Διαθλαστική αποκατάσταση με laser
 • Επεμβάσεις Laser

Περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα μας;